کارت امتیازی متوازن BSC و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

"کتاب دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی" 

حسینی-رضایی

Twelve steps model for developing, implementing “Balanced Scorecard And determining the “Key Performance Indicators” 

By:
Mohammad Reza Rezaeie Ghahreman
Seyed Reza Agha Seyed Hosseini

 

وب سایت رسمی کتاب : www.iranbsc.com

 

کتابی از تیم مشاوران مدیریت ایران

"دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی"

در نگاهی‌کلی، کتاب‌ "دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی" در شش فصل به تشریح روند اجرا و پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین انواع شاخص‌ها ، و به‌کارگیری موفق و موثر آن‌ها در یک سازمان استراتژی‌محور می پردازد. این شش فصل عبارتند از:  
فصل اول: دوازده گام تا پیاده سازی یک کارت امتیازی متوازن
فصل دوم: مقدمه ای بر شاخص‌های‌عملکردی و انواع آن
فصل سوم: سنگ های زیربنایی جهت اجرای شاخص‌های کلیدی عملکرد
فصل چهارم: توسعه و کاربرد شاخص‌های کلیدی عملکرد: یک مدل دوازده مرحله¬ای
فصل پنجم: ابزارکاربردی و منابع‌کمکی دراختیار تیم شاخص کلیدی عملکرد 
فصل ششم: چهارچوب‌های طراحی سیستم گزارش‌گیری سنجه‌های‌عملکردی

ما در فصل اول این کتاب تمامی تلاش خود را نموده‌ایم تا مفاهیم عمیق و پایه‌ای فرایند کارت امتیازی متوازن را با در نظر گرفتن زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار دهیم. مفاهیمی که می تواند درک خواننده را از کارت امتیازی متوازن تکامل بخشد. در این بخش به اجمال، الگویی را مطرح می‌نماییم که از طریق آن سازمان قادر خواهد بود سیستم ارزیابی عملکرد خود را از طریق کارت امتیازی متوازن، پیاده‌سازی نماید. از‌آنجایی‌که یکی از اهداف اصلی ما در این کتاب بررسی حلقه‌ی مفقوده‌ی کارت امتیازی متوازن، که همان شاخص‌های عملکردی آن بوده است، بر آن شدیم تا اطلاعات تکمیلی و مشاوره‌ای را در سایت خودمان(www.IranBSC.com) در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم. مطالعه این قسمت را به مدیران ارشد سازمان‌ها، اعضای تیم های شاخص‌های عملکردی، تسهیل کنندگان پروژه ها و نیز دانشجویان توصیه می نماییم.

 


دانلود پی دی اف PDF خلاصه کتاب

 

/ 0 نظر / 28 بازدید