دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت BSC Free Download

دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت   

"دانلود کتاب دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی" 

حسینی-رضایی

 

PDF-BSC-خلاصه -دانلود کتاب-دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی.rar

 

وب سایت رسمی کتاب تعیین شاخص های عملکرد و کارت امتیازی متوازن : www.iranbsc.com

/ 0 نظر / 231 بازدید