# ارزیابی_شاخص_های_عملکرد

کارت امتیازی متوازن BSC و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

"کتاب دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی"  حسینی-رضایی Twelve steps model for developing, ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید